Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку Власник сайту може отримати про Користувача під час використання ним відповідних сервісів.

Терміни, які використовуються в цій Політиці, вживаються в значенні, яке вони мають в Договорі-оферті . Використання Веб- сайту означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації.

У разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Веб- сайту .

1. Персональна інформація користувачів, яку отримує і обробляє Власник сайту :

1.1. В рамках цієї Політики під персональною інформацією Користувача розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Веб- сайту , включаючи персональні дані Користувача.

1.1.2. Дані, які автоматично передаються Власнику сайту в процесі використання Сервісу за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie , інформація про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісу), час доступу, адреса запитуваної сторінки і інші.

1.2. Справжня Політика може бути застосована тільки до даного Веб-сайту. Власник сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланням, доступним на Веб-сайті . На таких сайтах у Користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.

1.3. За винятком випадків Ідентифікації користувачів на підставах та в порядку, передбаченому Договором-офертою з Користувачем, Власник сайту не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається Користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю.

1.4. Власник сайту виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань в формах реєстрації та особистого кабінету і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

1.5. Наслідки надання недостовірної або недостатньої інформації визначені в Договорі-оферті.

2. Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів

2.1. Власник сайту збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання послуг відповідної якості відповідно до Договору-оферти .

2.2. Персональну інформацію Користувача Власник сайту може використовувати в наступних цілях:

2.2.1. Ідентифікація Користувача;

2.2.2. Надання Користувачеві персоніфікованого сервісу та виконання угод;

2.2.3. Зв’язок з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісу, надання послуг, а також обробка запитів від Користувача;

2.2.4. Поліпшення якості Сервісу, зручності його використання, розробка нових послуг;

2.2.5. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

2.2.6. Виконання розпорядження Користувача про виконання заздалегідь встановлених дій відповідно до Договором-офертою ;

2.2.7. Таргетування рекламних та інформаційних матеріалів;

2.2.8. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації Користувача і її передачі третім особам

3.1. Власник сайту зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до цієї Політики, умов надання конкретних сервісів і внутрішніх регламентів.

3.2. Стосовно персональної інформації Користувача забезпечується її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих сервісів Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

3.3. Власник сайту має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:

3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;

3.3.2. Передача необхідна для виконання розпорядження Користувача;

3.3.3. Передача передбачена законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

3.3.4. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Власника сайту або третіх осіб у випадках, коли Власника сайту є достатні підстави вважати, що Користувач порушує умови Договору-оферти і / або вимоги чинного законодавства.

4. Зміна Користувачем персональної інформації

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) або видалити надану їм персональну інформацію або її частина, скориставшись функцією редагування персональних даних на відповідній сторінці Веб сайту .

4.2. При видаленні ідентифікованим Користувачем персональної інформації на відповідній сторінці Сервісу її зберігання в базах даних Власником сайту здійснюється відповідно до вимог законодавства. Неперсоніфікована інформація Користувача з метою, передбачених Політикою і Угодою, зберігається на серверах Власника сайту. Видалення облікового запису може спричинити неможливість використання деяких сервісів.

4.3. Права, передбачені п. 4. цієї Політики, можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок Власника сайту зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на термін, встановлений законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів

5.1. Власник сайту приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

6. Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство

6.1. Власник сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції Власник сайту повідомляє користувачів шляхом внесення відповідної інформації до документу , з подальшим розміщенням інформації на Веб-сайті. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться на Веб-сайті .

6.2. До цій Політики і відносини між Користувачем і Власником сайту, що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню законодавство України .

7. Зворотній зв’язок. Питання та пропозиції

7.1. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики Користувач має право направляти до Служби підтримки користувачів через відповідне поле особистого кабінету Користувача або за адресою trustlife18@gmail.com